ikona waluty
EUR
  • PLN
  • GBP
ikona swiata
pl
+34 616 954 502  /  +48 786 873 302
Cena (€):
Liczba sypialni:
Liczba łazienek:
Pow. nieruchomości (m2):
Powierzchnia działki (m2):
Odległość od morza (m):
Do pola golfowego (m):
Dodatkowe:
Znalezione
oferty: 774
Usuń
filtry
Więcej
filtrów
Zwiń

Meldunek w Hiszpanii

Empadronamiento - to rejestr administracyjny, który dotyczy wszystkich mieszkańców danej gminy, zarówno tych posiadających stałe miejsce zamieszkania, jak i tych przebywających czasowo. Ich dane służą jako dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy. Zgodnie z prawem każda osoba mieszkająca w Hiszpanii ma obowiązek zameldować się w gminie, w której mieszka.

Do czego potrzebny jest meldunek w Hiszpanii?

Meldunek jest dokumentem potwierdzającym czas pobytu na terytorium Hiszpanii, niezależnie od narodowości czy sytuacji prawnej, to znaczy, bez względu na to czy dana osoba posiada miejsce zamieszkania czy też nie, lub jest w trakcie dopełniania wszystkich formalności. Wpis do rejestru mieszkańców danej gminy jest uważany za potwierdzenie meldunku.

Aby w pełni urzeczywistnić meldunek potrzebne jest ustalenie miejsca zamieszkania, które niekoniecznie musi stanowić własność danej osoby, może to być wynajmowane mieszkanie lub dom należący do kogoś z krewnych czy znajomych.

Wskazane jest dopełnienie formalności związanych z meldunkiem niezwłocznie po przyjeździe do Hiszpanii. Wpisu dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Meldunek w Hiszpanii jest potrzebny w następujących sytuacjach:

  • Pozwala ubiegać się o legalizację lub zezwolenie na pobyt lub pracę
  • Umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej
  • Jest konieczny w przypadku wymiany prawa jazdy, pod warunkiem że istnieje porozumienie z krajem, z którego się pochodzi
  • Jest niezbędny przy zapisywaniu dzieci do szkoły
  • Jest wymagany przy dopełnianiu wielu innych formalności przez cudzoziemców

Meldunek stanowi dowód zakorzenienia się w danym kraju i pozwala ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, dlatego też jest istotnym powodem, dla którego dokonuje się rejestracji w spisie mieszkańców gminy. Inne korzyści wynikające z zameldowania to przede wszystkim dostęp do oferowanych przez gminę świadczeń, takich jak np. świadczenia socjalne.

W Hiszpanii istnieje ustawa organiczna z 2003 roku, która przewiduje odnowienie meldunku co dwa lata wobec wszystkich obywateli Unii Europejskiej bez zezwolenia na pobyt stały.

Wróć