ikona waluty
EUR
  • PLN
  • GBP
ikona swiata
pl
+34 616 954 502  /  +48 786 873 302
Cena (€):
Liczba sypialni:
Liczba łazienek:
Pow. nieruchomości (m2):
Powierzchnia działki (m2):
Odległość od morza (m):
Do pola golfowego (m):
Dodatkowe:
Znalezione
oferty: 754
Usuń
filtry
Więcej
filtrów
Zwiń

Cena energii elektrycznej w Hiszpanii

Cena za 1 kWh prądu, nie jest taka sama dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej i w dużej mierze zależy od stawki opłaty nałożonej przez dane przedsiębiorstwo oraz wybranej taryfy. Z tego względu nie można określić dokładnej ceny za 1 kWh prądu w Hiszpanii, ale z pewnością taką informację znajdziemy wyszczególnioną na rachunku za energię elektryczną każdego odbiorcy. Cena regulowana przez rząd wynosi 0,124107 euro za kWh i może różnić się od stawek nałożonych przez prywatne przedsiębiorstwa.

Ważne, aby znać cenę za 1 kWh prądu przy wyborze taryfy, ponieważ zużycie energii elektrycznej jest zazwyczaj podobne, natomiast stawka za 1 kWh może znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość rachunku, dlatego warto zawsze porównać ceny taryf energii elektrycznej przed podjęciem decyzji o zmianie dostawcy.
Ponadto każdy klient w łatwy sposób może określić koszt zużycia energii przez dowolne urządzenie elektryczne w swoim mieszkaniu. Wystarczy pomnożyć moc urządzenia przez czas jego pracy w okresie jednego miesiąca, a następnie wynik ten pomnożyć przez cenę 1 kWh, która obowiązuje u danego dostawcy. Równie istotne wydaje się zapoznanie z różnymi sposobami oszczędzania energii elektrycznej, które są rekomendowane dla wszystkich odbiorców.

Sektor energetyczny w Hiszpanii wytwarza około 5% PKB brutto kraju i jest obecnie niezbędnym elementem działalności wszystkich gałęzi gospodarki, ponieważ bez użycia energii nie byłaby możliwa jakakolwiek produkcja towarów i usług. Niestety na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci sektor energetyczny w Hiszpanii wyróżniał się przede wszystkim niedostatkiem istniejących na terenie kraju zasobów energetycznych. Taka sytuacja doprowadziła do deficytu krajowego systemu energetycznego, czego skutkiem była zależność od innych państw. W 2008 roku samowystarczalności energetyczna Hiszpanii kształtowała się na poziomie 25%. Od 2002 roku zapotrzebowanie energetyczne w Hiszpanii stale rośnie (około 3,5% rocznie), z niewielkim zmianami, jak w 2003 roku, kiedy zanotowano wzrost o prawie 7%. Roczna zużycie energii w 2002 roku wyniosło 211 500 GWh, ale już w 2006 roku wzrosło do 253 600 GWh. W 2008 roku 50% energii wyprodukowanej na terenie Hiszpanii było pochodzenia jądrowego, z kolei 15% pochodziło z paliw kopalnych (węgiel), 6% z energii mechanicznej płynącej wody i 29% z innych źródeł energii odnawialnej.

Hiszpania jest również jednym największych na świecie producentów energii z wiatru obok takich krajów jak Stany Zjednoczone, Niemcy i Chiny. Warto podkreślić, że w 2005 roku Hiszpania wyprodukowała więcej energii elektrycznej pochodzącej z parków wiatrowych niż z elektrowni wodnych. W 2010 roku produkcja energii wodnej osiągnęła wartość 2220 MW i była to druga co do wielkości wartość produkcji w Unii Europejskiej zaraz po Włoszech. W ostatnich latach nastąpił stopniowy rozwój energetyki słonecznej, a na początku 2013 roku sumaryczna moc ogniw fotowoltaicznych w Hiszpanii wynosiła 4381 MW.  Co ciekawe, w zestawieniu przygotowanym przez koncern Ernst & Young w 2008 roku, Hiszpania znalazła się na piątym miejscu wśród państw najbardziej atrakcyjnych na świecie pod względem inwestowania w odnawialne źródła energii.
 

Wróć