ikona waluty
EUR
  • PLN
  • GBP
ikona swiata
pl
+34 616 954 502  /  +48 786 873 302
Cena (€):
Liczba sypialni:
Liczba łazienek:
Pow. nieruchomości (m2):
Powierzchnia działki (m2):
Odległość od morza (m):
Do pola golfowego (m):
Dodatkowe:
Znalezione
oferty: 761
Usuń
filtry
Więcej
filtrów
Zwiń

Proces pozyskania kredytu

 

Pozyskanie informacji

Jedną z pierwszych wskazówek dla osób starających się o kredyt mieszkaniowy jest zebranie wystarczających informacji zarówno o stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jak i ogólnych cechach dotyczących sposobu finansowania mieszkania. Należy porównać różne opcje w celu wybrania najciekawszej oferty, która spełni nasze oczekiwania. Bank Hiszpanii podkreśla, że obywatel musi być świadomy obowiązków jakie bierze na siebie w momencie zawarcia umowy kredytowej.

Zdolność kredytowania

Po wybraniu odpowiedniej nieruchomości, trzeba wziąć pod uwagę czynniki mające wpływ na decyzję o udzieleniu pożyczki. Jednym z najważniejszych jest zdolność kredytowa klienta, czyli różnica między jego dochodem a wydatkami.

Aby obliczyć zdolność kredytową, bank wymaga od kredytobiorcy nie tylko informacji o dochodach (po odliczeniu podatków i innych należności), ale także historii kredytowej klienta, która pozwala upewnić się czy inne zobowiązania są spłacane terminowo. Ponadto potrzebna jest ocena zdolności kredytobiorcy do generowania środków pieniężnych. W tym celu brane pod uwagę są między innymi wiek, stan cywilny, wykonywany zawód, forma zatrudnienia, dotychczasowa współpraca z wybraną instytucją finansową, staż pracy oraz stały adres zameldowania.

Księga wieczysta

Chociaż właściciele mieszkań, które mają zostać zakupione na kredyt hipoteczny udzielają danych na temat nieruchomości, to jednak zaleca się pobranie aktualnego odpisu Księgi Wieczystej informującego o stanie prawnym nieruchomości. W ten sposób nabywca może osobiście sprawdzić stan nieruchomości, aby upewnić się, że sprzedający jest prawdziwym i jedynym właścicielem, a nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń lub innych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować obniżenie jej wartości.

Okres kredytowania

Po upewnieniu się, że nieruchomość jest wolna od obciążeń podatkowych, nadchodzi czas na wyznaczenie terminu wykupu nieruchomości. Jest to ściśle związane z okresem całkowitego zwrotu pożyczki jaki został ustalony pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Jako że kredyty hipoteczne dotyczą bardzo wysokich kwot, to okres spłacania zobowiązań jest znacznie bardziej wydłużony niż w przypadku innych operacji finansowych. Najczęściej okres kredytowania wynosi od 15 do 30 lat.

Prowizja i inne koszty

Kolejny punkt, o którym warto wspomnieć przy okazji zawierania umowy o kredyt hipoteczny jest prowizja czyli opłata pobierana przez bank za świadczenie swoich usług, takich jak rozpatrzenie wniosku kredytowego, udzielenie pożyczki, modyfikacja treści umowy czy możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Wysokość kosztów jest ustalana dowolnie przez instytucje finansowe, które mają obowiązek poinformować klienta o wszelkich opłatach za usługi, które będą im świadczone.

Najczęściej banki pobierają prowizję za otwarcie kredytu hipotecznego, emisję czeków bankowych lub zezwolenie na zmianę dłużnika. Ponadto, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z uruchomieniem kredytu takich jak wycena nieruchomości, wykupienie ubezpieczenia, , opłata notarialna, koszty odpisów oraz podatek.

Klauzule finansowe

Bank Hiszpanii zaleca, aby dokumenty umowy pożyczkowej i akt notarialny, na mocy których zostaje formalnie udzielony kredyt hipoteczny posiadały odpowiednio oddzielone od pozostałych klauzule finansowe. Ich zawartość powinna pokrywać się z obliczeniami, które zostały przygotowane wcześniej w tzw. Karcie FEIN, (Ficha Europea de Información Normalizada) czyli dokumencie prezentującym szczegółową ofertę kredytową dla konkretnego pożyczkobiorcy. Klauzule finansowe określają między innymi zastosowane oprocentowanie kredytu, jak również nakładają na bank obowiązek zawiadamiania klienta o zmianach związanych z wysokością oprocentowania. Co ważne, pozostałe postanowienia umowy nie mogą zniekształcać treści klauzul finansowych na niekorzyść klienta.

W tym roku zostały wprowadzone nowe reguły dotyczące przekazania informacji kupującemu na temat udzielenia kredytu. Dziesięć dni przed podpisaniem umowy końcowej kupujący musi otrzymać dokładną informacje na temat swojego kredytu i dzień wcześniej udać się do notariusza, wypełnić test informacyjny w którym zawarte są wszelkiego rodzaju szczegóły udzielenia kredytu. Na podstawie tego notariusz stwierdza iż klient został dobrze poinformowany o całym procesie. Następnego dnia udajemy się do notariusza i podpisujemy końcowe akty notarialne.

Podpisanie aktu notarialnego

Ustawa przewiduje dwa warunki niezbędne do formalizacji umowy o kredycie hipotecznym. Jest to z jednej strony spisanie u notariusza umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a z drugiej dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na rzecz banku. Przepisy notarialne zapewniają osobom prywatnym prawo do swobodnego wyboru notariusza, który w konkretnym przypadku umowy sprzedaży nieruchomości będzie odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków notarialnych.

Wróć